|
Załóż konto
logo
Wpisz minimum 3 znaki nazwy, kodu lub tagu by zacząć wyszukiwanie
Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Formularz zwrotu towarunumer zamówienia: .............................................. data zamówienia: .................................................


numer faktury/paragonu: ......................................................................................................................imię: ......................................................................................................................................................


nazwisko: ..............................................................................................................................................adres: ....................................................................................................................................................


…………………………...........................................................................................................................


…………………………………................................................................................................................


…………………………...........................................................................................................................Dane kontaktowe


telefon: ................................................................. email: .....................................................................Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy: 

(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy klienta) 


nazwa banku: ........................................................................................................................................


numer rachunku …………………………………………….......................................................................1.nazwa towaru ………………...............................................................................................................


ilość…………………………....................................................................................................................


cena brutto …………………...................................................................................................................


przyczyna zwrotu …………………………………………………………………………………………........2.nazwa towaru ………………................................................................................................................


ilość…………………………....................................................................................................................


cena brutto …………………...................................................................................................................


przyczyna zwrotu …………………………………………………………………………………………........3.nazwa towaru ………………................................................................................................................


ilość …………………………....................................................................................................................


cena brutto …………………....................................................................................................................


przyczyna zwrotu


………………………………………………………………………………………….....................................uwagi klienta: ..........................................................................................................................................


.................................................................................................................................................................

Oświadczam, że są znane mi są warunki zwrotu towaru określone w regulaminie sklepu....................................................

 (czytelny podpis klienta)